Portfolio Om een beeld te geven van mijn expertise heb ik opdrachten uitgelicht. De kern voorop. Summier samengevat.

opdrachtgever

Bartholomeus Gasthuis

vraagstuk

‘Hoe bieden we mantelzorgers een actieve rol in het zorgproces van cliënten?’
‘Wordt er een cliënt opgenomen? Schuif mantelzorgers dan niet aan de kant. Omarm hun betrokkenheid en geef ze een actieve rol. Dat is in het belang van de cliënt, de mantelzorger én de professionele zorgverlener’, aldus Lia Vergouw (coördinator Welzijn Bartholomeus Gasthuis).

opdrachtgever

Nederlandse Vereniging voor Reumatologie (NVR)

vraagstuk

‘Van collectieve ambitie naar gedragen meerjarenbeleid.’
Een werkgroep binnen de NVR boog zich over een mission statement. Het resultaat moest niet alleen toekomstgericht en onderscheidend zijn, maar ook breed gedragen worden. De sleutel? Zoveel mogelijk leden bij het ontwikkelproces betrekken.

Intervisie voor
Medisch Specialisten

‘Niet piepen, doorgaan.’
Voor veel medisch specialisten is intervisie vaak een laatste stap. Het kost tijd en wat schiet je ermee op? 

Op die vraag geven collega’s antwoord in het tijdschrift Rheumatology News International.

Intervisie start op aanvraag

Organic Coaching

‘De Organic ScoreCard is een ingenieus instrument.’
Je wilt iets bereiken, maar weet niet hoe. Of je weet heel goed hoe, maar iets weerhoudt je. In beide gevallen leidt de Organic ScoreCard tot waardevolle inzichten. Tijdens mijn opleiding tot OrganicCoach heb ik dit ingenieuze instrument leren doorgronden.

opdrachtgever

VUmc + AMC + Reade

vraagstuk

’Samenwerken? Ja! Maar wat betekent dat eigenlijk?’
In 2015 start het nieuwe Amsterdam Reuma Centrum. Een samenwerking tussen drie onderzoeksculturen. Mijn opdracht? In rap tempo zorgen dat betrokkenen enthousiast zijn over de samenwerking, actief aan de slag kunnen en dat ook doen.

opdrachtgever

UMC Utrecht

vraagstuk

‘Waardevolle meetgegevens als startpunt voor verbetering.’
Meten is weten. Maar wat heb je aan kennis, als je die niet gebruikt? Het UMC Utrecht wilde meetgegevens beter benutten om de kwaliteit van zorg te verbeteren. Ik begeleidde vijf teams in vier maanden met de Plan-Do-Check-Act verbetercyclus als basis.

opdrachtgever

Hilverzorg

vraagstuk

‘Cliëntveiligheid verbeteren? Dat kunnen we nu zelf.’
Hoe krijg je cliëntveiligheid op het netvlies van 80 sleutelfunctionarissen? En nog eens 50 behandelaren? Plus iedere medewerker die er nieuw bijkomt? Niet voor even, maar blijvend. In mijn aanpak stonden bewustwording en teamwork centraal.

opdrachtgever

Nederlandse Vereniging MDL-artsen

vraagstuk

‘Hoe zet je ideeën om in SKMS-gefinancierde projecten?’
Sinds 9 jaar ben ik betrokken bij de NVMDL. Een constante factor tussen de elkaar opvolgende voorzitters en leden. Een arts ben ik niet. De leden kom ik niet dagelijks tegen. Ik kan mensen op zaken aanspreken. Zelf vinden ze dat best lastig.